Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Z Havířova do Evropy

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Domů Informace o škole
Informace o škole

ZŘIZOVATEL


Gymnázium, Havířov-Podlesí, je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje 

Ředitel: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Adresa:

Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o.
Studentská 11/1198
73601 Havířov
Mapka


Kontakty:
E-mail školy: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Evidence úředních e-malů: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Datová schránka:
hqef7p2

URL: http://www.gsh.cz

Telefon: +420 596 411 156
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman, s.r.o.
se sídlem
Livornská 449, Praha - 109 00,

IČO: 27177726,

doručovací / komunikační adresa:
Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

telefon: +420 910 120 377
datová schránka: tkyd8fz

 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

Provozní doba sekretariátu o prázdninách

Email Tisk PDF

„Prázdninový“ režim Gymnázia, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace:

Úřední hodiny podatelny, provoz školy je od 8:00 hodin – 12.00 hodin (možnost domluvit se i mimo úřední hodiny individuálně na tel. čísle 596 411 156).

 

Oznámení konání voleb do školské rady pro období 2021 - 2024

Email Tisk PDF

 Volební komise pro volby do školské rady oznamuje konání voleb dvou členů školské rady za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky

Celý článek...
 

Výuka od 24. května 2021

Email Tisk PDF

V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 17.5.2021 bude výuka pokračovat  pro všechny třídy nižšího i vyššího gymnázia prezenčně. Je umožněna přítomnost všech žáků bez nutnosti rotace.

Testování žáků antigenními testy bude probíhat 1x týdně, a to vždy v pondělí.

Bližší informace o organizaci výuky, testování, školním stravování a dalším obdrží žáci a zákonní zástupci prostřednictvím systému Bakalář.

 

Činnost koordinátora IVT

Email Tisk PDF

Koordinátor IVT:

Mgr. Pavel Krč

 

Konzultační hodiny:


Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
úterý
10:00 - 11:00

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který vám bude lépe vyhovovat. Konzultaci je nutné předem domluvit osobně, telefonicky nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Činnost koordinátora ICT

 • individuální konzultace pro studenty a jejich rodiče v oblasti ICT
 • řešení technických problémů – SW, HW
 • pomoc v případech kyberšikany
 • spolupráce při prevenci rizikového chování (netolismus, gambling)
 • metodické vedení pedagogických pracovníků
 • aktualizace a implementace plánu využívání ICT ve výuce
 • konzultace s vedením školy – update a upgrade SW i HW
 

Školní poradenské pracoviště

Email Tisk PDF

Žáci i rodiče se mohou v případě potřeby obracet na pracovníky našeho školního poradenského pracoviště:

 • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript - péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, konzultační hodiny středa 14:00 - 16:00 hodin
 • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript - kariérové poradenství, konzultační hodinyúterý 16:00 - 18:00 hodin
 • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript - metodik prevence sociálně patologických jevů, konzultační hodiny úterý 16:00 - 17:00 hodin
 • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript - koordinátor IVT, konzultační hodiny úterý 10:00 - 11:00 hodin
 

Ochrana osobních údajů

Email Tisk PDF

GDPR Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace, Studentská 1198/11, 736 01 Havířov - Podlesí IČO: 62 331 582 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.

 • Osobní údaje střední škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud střední škola zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
 • požadovat od střední školy informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným střední školou;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané střední školou jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných střední školou, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů střední školou;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) střední škole;
 • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči střední škole uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro střední školu:

Jobman, s.r.o.
se sídlem
Livornská 449, Praha - 109 00,

IČO: 27177726,

doručovací / komunikační adresa:
Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

telefon: +420 910 120 377
datová schránka: tkyd8fz

 

Žáci hodnotili on-line výuku na naší škole

Email Tisk PDF

Již potřetí měli žáci naší školy možnost vyjádřit se v anketě k organizaci a průběhu on-line výuky na naší škole (červen 2020, listopad 2021, únor 2021)

V prvním pololetí školního roku 2020/2021 probíhala klasická prezenční výuky od 1.9. - 5.10. a týden před Vánocemi, žáci vyššího gymnázia strávili letos ve škole celkem 28 dnů.
Žáci nižšího gymnázia strávili na on-line výuce celkem 14 týdnů, tedy 67% výuky prvního pololetí
Žáci vyššího gymnázia strávili na on-line výuce celkem 15 týdnů, tedy 71% výuky prvního pololetí

Celé hodnocení je zde.

 

Bakaláři - změna serveru

Email Tisk PDF

Nová adresa pro připojení je https://gsh.bakalari.cz/bakaweb/Login. V mobilní aplikaci musíte změnit adresu ručně. Při prvním přihlášení budete muset ve většině prohlížečů zadat znovu přihlašovací jméno a heslo i v případě, že jste v prohlížeči měli přihlašovací údaje uloženy.

 


Strana 1 z 3

Kontakt

ZŘIZOVATEL

kraj

kraj

Gymnázium, Havířov-Podlesí, je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Adresa:
Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o.
Studentská 11/1198
73601 Havířov

E-mail školy: gymnazium@gsh.cz
Evidence úředních e-malů: gsh@po-msk.cz
(max. velikost 20 MB a formáty DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, XM, XMLX, ZFO) 
Datová schránka: hqef7p2
Telefon: +420 596 411 156
Mobil: +420 734 276 344
Školní facebookové stránky: https://www.facebook.com/gymplhavirovpodlesi/
Úřední hodiny podatelny: 6:30 - 14:30 hod

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman, s.r.o.
se sídlem
Livornská 449, Praha - 109 00,

IČO: 27177726,

doručovací / komunikační adresa:
Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

dpo@dpohotline.cz,

telefon: +420 910 120 377
datová schránka: tkyd8fz

Více zde

Strom fotogalerie

Náhodný obrázek