Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Z Havířova do Evropy

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Domů Informace o škole
Informace o škole

ZŘIZOVATEL


Gymnázium, Havířov-Podlesí, je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje 

Ředitel: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Adresa:
Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o.
Studentská 11/1198
73601 Havířov

E-mail školy: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Datová schránka: hqef7p2

URL: http://www.gsh.cz

Telefon: +420 596 411 156
Fax: +420 596 475 053
 
 
 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html


Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScriptVyhlášení volného dne pro žáky 24. 11. 2017

Email Tisk PDF

Ředitel školy vyhlašuje na základě Školského zákona 561/2004, § 24, ods. (2) v pátek 24. 11. 2017 volný den pro žáky.

Celý článek...
 

Oznámení konání voleb do školské rady

Email Tisk PDF

Oznámení o konání voleb do školské rady

 

SRPŠ - informace pro rodiče

Email Tisk PDF

Vážení rodiče,

každý rok vybíráme dobrovolný příspěvek SRPŠ ve výši 400,- Kč/rok (horní hranice není určená :-) ).

Celý článek...
 

Změna rozvrhu a zvonění od 30. 10. 2017

Email Tisk PDF

Od 30. 10. 2017 bude platit nový rozvrh hodin.

Celý článek...
 

Vyhlášení volného dne pro žáky

Email Tisk PDF

Z organizačních důvodů vyhlašuje ředitel školy na pátek 29. 9. 2017 volný den pro žáky všech ročníků. Toto rozhodnutí je v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Celý článek...
 

Informace metodika prevence SPJ

Email Tisk PDF

Metodik prevence sociálně patologických jevů:

Mgr. Alena Kotterbová

 

Konzultační hodiny ve školním roce 2017/2018:


Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
středa
14:20 - 15:20

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který vám bude lépe vyhovovat. Konzultaci je vhodné předem domluvit osobně, telefonicky nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

V čem konkrétně může metodik pomoci žákům a/nebo rodičům:

 • nabízí bezpečný prostor pro sdílení nepříjemností související se zjištěním rizikového chování u žáka (záškoláctví, závislostní chování, různé formy agresivního chování vč. šikany, vztahové a sexuální rizikové chování, neadekvátní chování související s poruchami příjmu potravy a podobně).
 • napomáhá při diagnostice rizikového chování žáka,
 • podporuje při hledání "řešení" sociálně nežádoucí situace :
 1. spolupracuje s ostatními pedagogy, třídním učitelem, výchovným poradcem a vedením školy,
 2. v případě potřeby napomůže zprostředkovat kontakt s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR, Oddělením sociálně-právní ochrany dětí, neziskovými organizacemi a jinými institucemi nabízejícími pomoc v případě rizikového chování dětí a mládeže.

  Jednoduše řečeno: můžete přijít vždy:

-       když jste žáci a prožíváte něco nesnadného,

-       když jako rodiče shledáváte, že se s vaším dítětem "něco děje", a chcete sdílet svou nejistotu.

Metodik také:

 • podporuje rozvoj zdravého sebevědomí žáka a jeho sociálních dovedností,
 • připravuje preventivní aktivity zaměřené na sociálně patologické jevy (přednášky, exkurze a interaktivní vzdělávací aktivity), účastní se jejich realizace a hodnotí jejich efekt,
 • konzultuje s pedagogickými pracovníky a vedením školy další možnosti prevence výskytu sociálně patologických jevů ve škole.

Další aktivity vychází ze standardních činností školního metodika prevence dané přílohou č. 3 Vyhlášky 72/2005 Sb. v platném znění.

 

Informace školní jídelny při ZŠ F. Hrubína pro nové strávníky

Email Tisk PDF

Školní jídelna při ZŠ Fr. Hrubína  sděluje novým strávníkům našeho gymnázia:

Celý článek...
 

Pedagogický sbor 2017/2018

Email Tisk PDF

E-maily a telefony pedagogických pracovníků

Školní rok 2017/2018

Konzultace s pedagogy probíhají v předem dohodnutých termínech

E-mail vyučující(ho) najdete jako odkaz pod jménem

Vyučující 

Aprobace Kabinet Umístění Přímá linka
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Z, Tv ředitelna přízemí
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
M, F zást. ředitele
přízemí
596 475 052
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Bi, Ch zást. ředitele přízemí 596 475 053
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript M, Ch biologie a chemie
1. patro
596 475 066
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, Hv společenské vědy
2. patro
596 475 050
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript TV, Z
tělesná výchova
tělocvična
596 475 061
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, ZSV český jazyk
2. patro
596 411 832
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript A, Fr
anglický jazyk 2
2. patro
596 475 069
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Ch, Bi  výchovný poradce
1. patro
596 475 065
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, Vv estetická výchova
přízemí
596 475 058
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Z, R, Vv estetická výchova přízemí
596 475 058
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, D, Hv
 český jazyk
2. patro
596 411 832
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Bi, Ch biologie a chemie
1. patro
596 475 066
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript M, Dg, IVT matematika 1. patro
596 475 064
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript M, Ch fyzika 1. patro
596 475 063
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Z, Tv  tělesná výchova
tělocvična
596 475 061
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ZSV, Šp český jazyk
2. patro
596 411 832
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript A  anglický jazyk 2
2. patro
596 475 069
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, D český jazyk
2. patro
596 411 832
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tv, ZSV
tělesná výchova
tělocvična
596 475 061
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ZSV, D, IVT společenské vědy
2. patro
596 475 050
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript A, N, Č německý jazyk
2. patro
596 475 068
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, A, Lat
anglický jazyk
1. patro
596 475 067
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, D knihovna
přízemí
596 475 059
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript A, R, Z anglický jazyk 1
1. patro
596 475 067
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Z, Tv zeměpis přízemí
596 475 055
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript A, R, Ov
anglický jazyk 1
1. patro
596 475 067
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript M, Ch matematika 1. patro
596 475 064
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript N, D
 německý jazyk
2. patro
596 475 068
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript F, Ch fyzika 1. patro
596 475 063
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript M, F fyzika 1. patro
596 475 063
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, N německý jazyk
2. patro
596 475 068
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, A, Fr
 anglický jazyk 2
2. patro
596 475 069
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ZSV, D, R  společenské vědy
2. patro
596 475 050
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript M, IVT, Prog
matematika 1. patro
596 475 064
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Šp, Fr
anglický jazyk 2
2. patro
596 475 069
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript A, R, D anglický jazyk 1
1. patro
596 475 067

 

 

Pedagogický sbor - 2016

 

 


Strana 1 z 3

Den otevřených dveří

Informační den

Středa 22. 11. 2017 od 16:30, resp. 17:00 - viz odkaz

Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 5. a 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám z matematiky a jazyka českého

Volby do školské rady

Volební komise oznamuje

Kontakt

ZŘIZOVATEL

kraj

Gymnázium, Havířov-Podlesí,
je příspěvkovou organizací
Moravskoslezského kraje

Adresa:
Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o.
Studentská 11/1198
73601 Havířov

E-mail školy: gymnazium@gsh.cz

Datová schránka: hqef7p2

URL: http://www.gsh.cz

Telefon: +420 596 411 156
Fax: +420 596 475 053

Náměty a připomínky k webu a systému Bakaláři

Strom fotogalerie

Náhodný obrázek