Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Z Havířova do Evropy

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Domů Informace o škole
Informace o škole

ZŘIZOVATEL


Gymnázium, Havířov-Podlesí, je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje 

Ředitel: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Adresa:
Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o.
Studentská 11/1198
73601 Havířov

E-mail školy: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Evidence úředních e-malů: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Datová schránka:
hqef7p2

URL: http://www.gsh.cz

Telefon: +420 596 411 156
Fax: +420 596 475 053
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646
Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html


Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScriptProvozní doba sekretariátu o prázdninách

Email Tisk PDF

Během hlavních prázdnin bude sekretariát školy otevřen v pracovní dny zpravidla od 8 do 12 h. Případnou návštěvu však dohodněte předem na tel. čísle 596 411 156 nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Reprezentační ples "Horního" gymnázia

Email Tisk PDF

 

 

SRPŠ - informace pro rodiče

Email Tisk PDF

Vážení rodiče,

každý rok vybíráme dobrovolný příspěvek SRPŠ ve výši 400,- Kč/rok (horní hranice není určená :-) ).

Celý článek...
 

Základní informace

Email Tisk PDF

 

Název školy: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Ředitel: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Zástupce ředitele: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Statutární zástupce ředitele: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Výchovný poradce: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Metodik prevence: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Koordinátor ŠVP: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Koordinátor ICT: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Telefon: +420 596 411 156
Fax: +420 596 475 053
ID datové schránky: hqef7p2
Školní jídelna ZŠ Fr. Hrubína: +420 597 578 976
Školní jídelna HŠ a OA Havířov: +420 596 475 121
IČO: 62 33 15 82
IZO: 000 601 551
REDIZO: 600 016 684
E-mail školy: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Webmaster: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Mgr. Daniel Vachtarčík
 

Informace výchovného poradce

Email Tisk PDF

Výchovný poradce:

Mgr. Petra Fonioková - péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. David Málek - kariérové poradenství

 

Konzultační hodiny ve školním roce 2018/2019


Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
úterý
--------- 16:00 - 18:00
středa
13:30 - 15:30
---------

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který vám bude lépe vyhovovat. Konzultaci je nutné předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem (e-mail je uveden jako odkaz pod jménem)

V čem může výchovný poradce pomoci

 • individuální konzultace pro studenty a jejich rodiče
 • řešení osobních, výchovných i výukových problémů
 • řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení
 • pomoc při profesní orientaci
 • volba dalšího studia (VŠ, VOŠ, rekvalifikační kurzy aj.)
 • zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště
 • při řešení problémů komunikativních

 

Náplň práce výchovného poradce:

V oblasti práce se studenty a jejich rodiči se starÁ především o:

 • řešení studijních a výchovných problémů
 • zajištění informací v oblasti profesní orientace

Ve spolupráci s vedením školy zajišťUJE:

 • zpracování přihlášek ke studiu
 • péči o problémové studenty
 • přednášky pro studenty

V součinnosti s třídními učiteli:

 • pečuje o problémové studenty (neomluvená absence, poruchy chování apod.)
 • stará se o talentované studenty
 • pečuje o studenty s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie apod.)
 • zajišťuje konzultace, odborná vyšetření apod.

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou:

 • posuzuje potřebu odborného vyšetření studenta (psychologického, pedagogického, k profesní orientaci)
 • zajišťuje realizaci závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření

V součinnosti s Úřadem práce zajišťujE:

 • profesní orientace studentů
 • přednášky a besedy k volbě povolání
 

Informace metodika prevence SPJ

Email Tisk PDF

Metodik prevence sociálně patologických jevů:

Mgr. Alena Kotterbová

 

Konzultační hodiny ve školním roce 2018/2019:


Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
pondělí
16:00 - 17:00

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který vám bude lépe vyhovovat. Konzultaci je nutné předem domluvit osobně, telefonicky nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

V čem konkrétně může metodik pomoci žákům a/nebo rodičům:

 • nabízí bezpečný prostor pro sdílení nepříjemností související se zjištěním rizikového chování u žáka (záškoláctví, závislostní chování, různé formy agresivního chování vč. šikany, vztahové a sexuální rizikové chování, neadekvátní chování související s poruchami příjmu potravy a podobně).
 • napomáhá při diagnostice rizikového chování žáka,
 • podporuje při hledání "řešení" sociálně nežádoucí situace :
 1. spolupracuje s ostatními pedagogy, třídním učitelem, výchovným poradcem a vedením školy,
 2. v případě potřeby napomůže zprostředkovat kontakt s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR, Oddělením sociálně-právní ochrany dětí, neziskovými organizacemi a jinými institucemi nabízejícími pomoc v případě rizikového chování dětí a mládeže.

  Jednoduše řečeno: můžete přijít vždy:

-       když jste žáci a prožíváte něco nesnadného,

-       když jako rodiče shledáváte, že se s vaším dítětem "něco děje", a chcete sdílet svou nejistotu.

Metodik také:

 • podporuje rozvoj zdravého sebevědomí žáka a jeho sociálních dovedností,
 • připravuje preventivní aktivity zaměřené na sociálně patologické jevy (přednášky, exkurze a interaktivní vzdělávací aktivity), účastní se jejich realizace a hodnotí jejich efekt,
 • konzultuje s pedagogickými pracovníky a vedením školy další možnosti prevence výskytu sociálně patologických jevů ve škole.

Další aktivity vychází ze standardních činností školního metodika prevence dané přílohou č. 3 Vyhlášky 72/2005 Sb. v platném znění.

 

Předmětové komise

Email Tisk PDF

Složení předmětových komisí pro školní rok 2018/2019

E-maily a školní telefonní seznam jsou pod tímto odkazem

Cizí jazyky Mgr. Lužná, Mgr. Dospivová, Mgr. Fachinelli, Mgr. Franková D., Dr., Bc. Franková Z., Mgr. Hochfeld, PhDr. Kubalová, Mgr. Mastná, Mgr. Mlčochová, Mgr. Onderková, Mgr. Rozbrojová, Mgr. Sivá, PhDr. Šimková, Mgr. Zdráhalová
Biologie Mgr. Szotkowski Ph.D., Mgr. Fonioková, Mgr. Chmielová
Český jazyk Mgr. Aniolová, PhDr. Čížová, Mgr. Hrubeš, Mgr. Kolichová, Mgr. Málek, Mgr. Rozbrojová
Dějepis a Základy společenských věd
Mgr. Krč, PhDr. Čížová, Mgr. Hrubeš, Mgr. Kolichová, Mgr. Kotterbová, Mgr. Málek, Mgr. Onderková, PhDr. Šimková
Fyzika PaedDr. Polášková, Mgr. Pazdziorová
Chemie Mgr. Adamková, Mgr. Fonioková, Mgr. Chmielová, Mgr. Mráz, Mgr. Szotkowski, Ph.D.
Matematika, deskriptivní geometrie, programování a IVT Mgr. Chrastecká, Mgr. Adamková, PaedDr. Jevická, Mgr. Krč, Mgr. Mráz, PaedDr. Polášková, Mgr. Vachtarčík, Mgr. Žalská
Zeměpis Mgr. Michálek, RNDr. Foniok, Mgr. Junek
Tělesná výchova Mgr. Berková, RNDr. Foniok, Mgr. Junek, Mgr. Kotterbová, Mgr. Michálek


Vyučující předmětů, které netvoří předmětové komise
Estetická výchova     
Mgr. Aniolová, Mgr. Hrubeš, Mgr. Hochfeld
 

Pedagogický sbor 2018/2019

Email Tisk PDF

E-maily a telefony pedagogických pracovníků

Školní rok 2018/2019

Konzultace s pedagogy probíhají v předem dohodnutých termínech

E-mail vyučující(ho) najdete jako odkaz pod jménem

Vyučující 

Aprobace Kabinet Umístění Přímá linka
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Z, Tv ředitelna přízemí
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
M, Ivt, Prog zást. ředitele
přízemí
596 475 052
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Bi, Ch zást. ředitele přízemí 596 475 053
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript M, Ch biologie a chemie
1. patro
596 475 066
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, Hv společenské vědy
2. patro
596 475 050
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , od 3.1.2019 Š anglický jazyk 2
2. patro
596 475 069
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript TV, Z
tělesná výchova
tělocvična
596 475 061
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, ZSV český jazyk
2. patro
596 411 832
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, A  anglický jazyk 2
2. patro
596 475 069
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript A, Fr
anglický jazyk 2
2. patro
596 475 069
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Ch, Bi  výchovný poradce
1. patro
596 475 065
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , do 31.12.2018 Š anglický jazyk 2
2. patro
596 475 069
Bc. Franková Zuzana Š biologie a chemie 1. patro 596 475 066
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Z, R, Vv estetická výchova přízemí
596 475 058
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, D, Hv
 český jazyk
2. patro
596 411 832
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Bi, Ch biologie a chemie
1. patro
596 475 066
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript M, Dg, IVT matematika 1. patro
596 475 064
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript M, Ch fyzika 1. patro
596 475 063
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Z, Tv  tělesná výchova
tělocvična
596 475 061
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, D český jazyk
2. patro
596 411 832
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tv, ZSV
tělesná výchova
tělocvična
596 475 061
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ZSV, D, IVT společenské vědy
2. patro
596 475 050
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript A, N, Č německý jazyk
2. patro
596 475 068
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, A, Lat
anglický jazyk
1. patro
596 475 067
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, D knihovna
přízemí
596 475 059
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript A, R, Z anglický jazyk 1
1. patro
596 475 067
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Z, Tv zeměpis přízemí
596 475 055
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript A, R, Ov
anglický jazyk 1
1. patro
596 475 067
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript M, Ch matematika 1. patro
596 475 064
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript N, D
 německý jazyk
2. patro
596 475 068
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript F, Ch fyzika 1. patro
596 475 063
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript M, F fyzika 1. patro
596 475 063
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, N německý jazyk
2. patro
596 475 068
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Č, A, Fr
 anglický jazyk 2
2. patro
596 475 069
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ZSV, D, R  společenské vědy
2. patro
596 475 050
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript A, R, D anglický jazyk 1
1. patro
596 475 067
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript M, F
matematika 1. patro
596 475 064
 


Strana 1 z 3

Přijímací řízení

Seznam přijatých uchazečů a další informace pro přijaté i nepřijaté

Kontakt

ZŘIZOVATEL

kraj

Gymnázium, Havířov-Podlesí,
je příspěvkovou organizací
Moravskoslezského kraje

Adresa:
Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o.
Studentská 11/1198
73601 Havířov

E-mail školy: gymnazium@gsh.cz
Evidence úředních e-malů: gsh@po-msk.cz
(max. velikost 20 MB a formáty DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, XM, XMLX, ZFO) 
Datová schránka: hqef7p2
Telefon: +420 596 411 156
Fax: +420 596 475 053
Úřední hodiny podatelny: 6:30 - 14:30 hod

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646
Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

Více zde.

Strom fotogalerie

Náhodný obrázek