Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Z Havířova do Evropy

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Domů Informace o škole
Informace o škole

ZŘIZOVATEL


Gymnázium, Havířov-Podlesí, je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje 

Ředitel: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Adresa:
Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o.
Studentská 11/1198
73601 Havířov

E-mail školy: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Datová schránka: hqef7p2

URL: http://www.gsh.cz

Telefon: +420 596 411 156
Fax: +420 596 475 053
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646
Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html


Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScriptNaše gymnázium má zastoupení mezi oceněnými pedagogy a žáky.

Email Tisk PDF

 Letošní dvacátý osmý březen patřil, jak jsme již řadu let zvyklí, havířovským pedagogům a žákům. Ve Společenském domě byli oceněni nejlepší učitelé a žáci základních a středních škol a školských zařízení.

Celý článek...
 

Reprezentační ples "Horního" gymnázia

Email Tisk PDF

Reprezentační ples „Horního gymnázia“ se koná 24. února 2018 v Dělnickém domě v Horní Suché.

Celý článek...
 

Oznámení školní jídelny

Email Tisk PDF

Od ledna 2018 bude probíhat změna organizace výdeje obědů ve školní jídelně.

Celý článek...
 

Vyhlášení volného dne pro žáky 24. 11. 2017

Email Tisk PDF

Ředitel školy vyhlašuje na základě Školského zákona 561/2004, § 24, ods. (2) v pátek 24. 11. 2017 volný den pro žáky.

Celý článek...
 

SRPŠ - informace pro rodiče

Email Tisk PDF

Vážení rodiče,

každý rok vybíráme dobrovolný příspěvek SRPŠ ve výši 400,- Kč/rok (horní hranice není určená :-) ).

Celý článek...
 

Změna rozvrhu a zvonění od 30. 10. 2017

Email Tisk PDF

Od 30. 10. 2017 bude platit nový rozvrh hodin.

Celý článek...
 

Vyhlášení volného dne pro žáky

Email Tisk PDF

Z organizačních důvodů vyhlašuje ředitel školy na pátek 29. 9. 2017 volný den pro žáky všech ročníků. Toto rozhodnutí je v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Celý článek...
 

Informace metodika prevence SPJ

Email Tisk PDF

Metodik prevence sociálně patologických jevů:

Mgr. Alena Kotterbová

 

Konzultační hodiny ve školním roce 2017/2018:


Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
středa
14:20 - 15:20

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který vám bude lépe vyhovovat. Konzultaci je vhodné předem domluvit osobně, telefonicky nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

V čem konkrétně může metodik pomoci žákům a/nebo rodičům:

 • nabízí bezpečný prostor pro sdílení nepříjemností související se zjištěním rizikového chování u žáka (záškoláctví, závislostní chování, různé formy agresivního chování vč. šikany, vztahové a sexuální rizikové chování, neadekvátní chování související s poruchami příjmu potravy a podobně).
 • napomáhá při diagnostice rizikového chování žáka,
 • podporuje při hledání "řešení" sociálně nežádoucí situace :
 1. spolupracuje s ostatními pedagogy, třídním učitelem, výchovným poradcem a vedením školy,
 2. v případě potřeby napomůže zprostředkovat kontakt s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR, Oddělením sociálně-právní ochrany dětí, neziskovými organizacemi a jinými institucemi nabízejícími pomoc v případě rizikového chování dětí a mládeže.

  Jednoduše řečeno: můžete přijít vždy:

-       když jste žáci a prožíváte něco nesnadného,

-       když jako rodiče shledáváte, že se s vaším dítětem "něco děje", a chcete sdílet svou nejistotu.

Metodik také:

 • podporuje rozvoj zdravého sebevědomí žáka a jeho sociálních dovedností,
 • připravuje preventivní aktivity zaměřené na sociálně patologické jevy (přednášky, exkurze a interaktivní vzdělávací aktivity), účastní se jejich realizace a hodnotí jejich efekt,
 • konzultuje s pedagogickými pracovníky a vedením školy další možnosti prevence výskytu sociálně patologických jevů ve škole.

Další aktivity vychází ze standardních činností školního metodika prevence dané přílohou č. 3 Vyhlášky 72/2005 Sb. v platném znění.

 


Strana 1 z 3

Kontakt

ZŘIZOVATEL

kraj

Gymnázium, Havířov-Podlesí,
je příspěvkovou organizací
Moravskoslezského kraje

Adresa:
Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o.
Studentská 11/1198
73601 Havířov

E-mail školy: gymnazium@gsh.cz

Datová schránka: hqef7p2

URL: http://www.gsh.cz

Telefon: +420 596 411 156
Fax: +420 596 475 053

Náměty a připomínky k webu a systému Bakaláři

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646
Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

Joga na GSH

Strom fotogalerie

Náhodný obrázek