Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Z Havířova do Evropy

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Domů Informace o škole Informace o škole
Informace o škole

kkk hhh lllOchrana osobních údajů

Email Tisk PDF

GDPR Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace, Studentská 1198/11, 736 01 Havířov - Podlesí IČO: 62 331 582 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.

 • Osobní údaje střední škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud střední škola zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
 • požadovat od střední školy informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným střední školou;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané střední školou jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných střední školou, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů střední školou;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) střední škole;
 • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči střední škole uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro střední školu:

Jobman, s.r.o.
se sídlem
Livornská 449, Praha - 109 00,

IČO: 27177726,

doručovací / komunikační adresa:
Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

telefon: +420 910 120 377
datová schránka: tkyd8fz

 

Žáci hodnotili on-line výuku na naší škole

Email Tisk PDF

Již potřetí měli žáci naší školy možnost vyjádřit se v anketě k organizaci a průběhu on-line výuky na naší škole (červen 2020, listopad 2021, únor 2021)

V prvním pololetí školního roku 2020/2021 probíhala klasická prezenční výuky od 1.9. - 5.10. a týden před Vánocemi, žáci vyššího gymnázia strávili letos ve škole celkem 28 dnů.
Žáci nižšího gymnázia strávili na on-line výuce celkem 14 týdnů, tedy 67% výuky prvního pololetí
Žáci vyššího gymnázia strávili na on-line výuce celkem 15 týdnů, tedy 71% výuky prvního pololetí

Celé hodnocení je zde.

 

Bakaláři - změna serveru

Email Tisk PDF

Nová adresa pro připojení je https://gsh.bakalari.cz/bakaweb/Login. V mobilní aplikaci musíte změnit adresu ručně. Při prvním přihlášení budete muset ve většině prohlížečů zadat znovu přihlašovací jméno a heslo i v případě, že jste v prohlížeči měli přihlašovací údaje uloženy.

 

Základní hygienická pravidla školy vzhledem ke COVID - 19

Email Tisk PDF

Všechny osoby pohybující se na půdě školy jsou povinny:

 • dodržovat nařízení opatření orgánů veřejné správy
 • dbát na dodržování pravidel osobní a provozní hygieny
 • důsledně si průběžně mýt a desinfikovat ruce (v učebnách jsou k dispozici jednorázové ručníky)
 • pohybovat se v budově jen v nezbytně nutném rozsahu
 • na vyzvání pracovníka školy podstoupit měření teploty bezkontaktním teploměrem (za normální teplotu je považována teplota do 37 stupňů Celsia)

Celý článek...
 

Aktuální informace - koronavirus

Email Tisk PDF

Omezení provozu školy

Sekretariát školy je v provozu ve všední dny od 7:00 – 11:00, telefonický kontakt 596 411 156, osobní návštěva jen v nezbytných nutných případech.

Výuka žáků školy probíhá formou domácího samostudia podle pokynů jednotlivých vyučujících, kteří zadávají práci žákům přes systém Bakaláři, složku studijní materiály dostupnou přes webové stránky školy a jinými individuálně stanovenými komunikačními kanály.

 

Školní ples - letos RETRO PARTY

Email Tisk PDF

Srdečně zveme rodiče, absolventy a přátele naší školy na školní ples, který se letos ponese na vlně RETRO PARTY.

 

 

 

Vstupenky lze zakoupit na sekretariátu školy.

Dobové obleční vítáno!

 

Pozor, nezaměňovat, v pátek 28.2.2020 proběhne v tělocvičně školy ples studentů určený pro studenty.

 

Základní informace

Email Tisk PDF

 

Název školy: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Ředitel: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Statutární zástupce ředitele: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Výchovný poradce: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Metodik prevence: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Koordinátor ŠVP: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Koordinátor ICT: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Telefon: +420 596 411 156
ID datové schránky: hqef7p2
Školní jídelna ZŠ Fr. Hrubína: +420 597 578 976
Školní jídelna HŠ a OA Havířov: +420 596 475 121
IČO: 62 33 15 82
IZO: 000 601 551
REDIZO: 600 016 684
E-mail školy: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Webmaster: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Naše gymnázium má zastoupení mezi oceněnými pedagogy a žáky.

Email Tisk PDF

 Letošní dvacátý osmý březen patřil, jak jsme již řadu let zvyklí, havířovským pedagogům a žákům. Ve Společenském domě byli oceněni nejlepší učitelé a žáci základních a středních škol a školských zařízení.

Celý článek...
 


Strana 1 z 3

Kontakt

ZŘIZOVATEL

kraj

kraj

Gymnázium, Havířov-Podlesí, je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Adresa:
Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o.
Studentská 11/1198
73601 Havířov

E-mail školy: gymnazium@gsh.cz
Evidence úředních e-malů: gsh@po-msk.cz
(max. velikost 20 MB a formáty DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, XM, XMLX, ZFO) 
Datová schránka: hqef7p2
Telefon: +420 596 411 156
Mobil: +420 734 276 344
Školní facebookové stránky: https://www.facebook.com/gymplhavirovpodlesi/
Úřední hodiny podatelny: 6:30 - 14:30 hod

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman, s.r.o.
se sídlem
Livornská 449, Praha - 109 00,

IČO: 27177726,

doručovací / komunikační adresa:
Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

dpo@dpohotline.cz,

telefon: +420 910 120 377
datová schránka: tkyd8fz

Více zde

Strom fotogalerie

Náhodný obrázek