Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Z Havířova do Evropy

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Domů Informace o škole Informace o škole Základní hygienická pravidla školy vzhledem ke COVID - 19

Základní hygienická pravidla školy vzhledem ke COVID - 19

Email Tisk PDF

Všechny osoby pohybující se na půdě školy jsou povinny:

 • dodržovat nařízení opatření orgánů veřejné správy
 • dbát na dodržování pravidel osobní a provozní hygieny
 • důsledně si průběžně mýt a desinfikovat ruce (v učebnách jsou k dispozici jednorázové ručníky)
 • pohybovat se v budově jen v nezbytně nutném rozsahu
 • na vyzvání pracovníka školy podstoupit měření teploty bezkontaktním teploměrem (za normální teplotu je považována teplota do 37 stupňů Celsia)

Všem osobám pohybujícím se na půdě školy se doporučuje:

 • kýchat, kašlat a smrkat do jednorázových kapesníků
 • umýt si ruce teplou vodou ihned po příchodu do školy
 • často a důkladně větrat veškeré prostory s přihlédnutím k aktuálnímu stavu

 

Desinfekce na ruce je umístěna u vstupu do školy, v každé učebně, odborné učebně a na toaletách.

V případě potřeby škola vydá osobě pohybující se v budově školy roušku, sáček, rukavice.

 

Osoby, které vykazují příznaky infekčního onemocnění (Covid-19: zvýšená teploty, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), se výuky neúčastní, do školy nevstupují. V případě, že se nezletilý žák dostaví do školy s příznaky infekčního onemocnění, bude ihned informována ředitelka školy nebo zástupkyně ředitelky školy a žák bude odveden do izolačního prostoru, kde vyčká s určeným pracovníkem školy na svého zákonného zástupce. Zároveň škola informuje zákonného zástupce, zletilého žáka nebo zaměstnance školy, že je povinen informovat svého praktického lékaře.

 

Žák nebo zaměstnanec s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař).

Onemocnění žáka nebo zaměstnance školy se okamžitě hlásí zástupkyni ředitele školy nebo na sekretariát.

Osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy, se zapíší u vstupu do školy do knihy návštěv - eviduje se jméno a příjmení, důvod návštěvy, místo pobytu a čas příchodu a odchodu.

Osoby vstupující do školy (zaměstnanci, žáci, další osoby) nepředkládají prohlášení o bezinfekčnosti.

Organizace stravování bude probíhat v souladu s rozhodnutím osoby určené zřizovatelem školního stravovacího zařízení.

 

Platnost, účinnost od 1. 9. 2020

 

Kontakt

ZŘIZOVATEL

kraj

kraj

Gymnázium, Havířov-Podlesí, je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Adresa:
Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o.
Studentská 11/1198
73601 Havířov

E-mail školy: gymnazium@gsh.cz
Evidence úředních e-malů: gsh@po-msk.cz
(max. velikost 20 MB a formáty DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, XM, XMLX, ZFO) 
Datová schránka: hqef7p2
Telefon: +420 596 411 156
Mobil: +420 734 276 344
Školní facebookové stránky: https://www.facebook.com/gymplhavirovpodlesi/
Úřední hodiny podatelny: 6:30 - 14:30 hod

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman, s.r.o.
se sídlem
Livornská 449, Praha - 109 00,

IČO: 27177726,

doručovací / komunikační adresa:
Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

dpo@dpohotline.cz,

telefon: +420 910 120 377
datová schránka: tkyd8fz

Více zde

Strom fotogalerie

Náhodný obrázek