Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Z Havířova do Evropy

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Informace o škole Provoz školy
Provoz školy


Výuka ve dnech 25. – 26. 10. 2021

Email Tisk PDF

Vedení školy neuvažuje o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 25. – 26. 10. 2021. Případné změny ve výuce se budou řídit podle závazného rozhodnutí orgánů veřejné správy, v tomto případě budou zákonní zástupci ihned informováni prostřednictvím systému Bakalář e webových stránek školy.

Vedení školy

 

Organizace výuky

Email Tisk PDF

V pondělí a v úterý 21. a 22.12. bude škola podle rozhodnutí vlády ČR uzavřena, sekretariát je v provozu 8.00 - 13.00. Školní jídelna ve dnech 21. a 22.12. bude uzavřena.

 

Organizace výuky od 4.1.2021:

ve škole bude probíhat prezenční výuka tříd: 3.A, 4.A, 1.A4, 1.B4, 5.A, 6.A a maturitních ročníků.  Ostatní třídy pokračují v distanční výuce.

Pokud dojde z hygienických důvodů ke změně, budeme žáky informovat prostřednictvím systému Bakalář.

 

Přechod na distanční výuku pro žáky vyššího gymnázia od 5.10.2020

Email Tisk PDF

Dle mimořádného opatření KHS MSK č. 26/2020 ze dne 1.10.bude probíhat od 5.10. do 18.10. výuka ve třídách vyššího gymnázia (SŠ) distančním způsobem.

Organizace výuky na naší škole:

Výuka pro nižší stupeň gymnázia (prima - kvarta) bude probíhat prezenční formou ve škole dle pravidelného rozvrhu s mírnými úpravami, které jsou již nastaveny v bakalářích.

Výuka pro vyšší stupeň gymnázia (kvinta - oktáva a čtyřleté studium) bude probíhat distančním způsobem podle stanoveného rozvrhu.

Celý článek...
 

Zajištění hygienických nařízení a doporučení

Email Tisk PDF

 

Škola se snaží pečlivě dodržovat hygienická nařízení orgánů veřejné správy a využívat doporučení jednotlivých ministerstev:

  • Všechny osoby pohybující se na půdě školy jsou vyzývány k desinfekci rukou, desinfekce je k dispozici v každé učebně, v každém kabinetu, ve společných prostorách, na toaletách
  • Všechny osoby pohybující se na půdě školy jsou vyzývány k dodržování pokynu nošení roušky nebo jiné ochrany obličeje; žákům, kteří si zapomenout roušku, dáváme ústenku
  • Výuka probíhá i ve venkovních prostorách v přístřešku (v závislosti na počasí)
  • Desinfekce společných prostor probíhá průběžně několikrát denně (zábradlí, kliky dveří, vynášení odpadkových košů)

Vyučující zapisují do systému bakalář nejen téma hodiny, ale i podrobnější popis obsahu probíraného učiva, aby žáci, kteří jsou doma v karanténě, mohli pokračovat ve studiu.

 

Přes složitost aktuální situace se však snažíme udržet pro naše žáky režim, který je co nejblíže sociálním a vzdělávacím potřebám mladých lidí v jejich věku. Třídní učitelé zorganizovali během září aktivitu, která  umožnila obnovit žákům po dlouhé odluce sociální vazby, nabízíme žákům možnost realizovat své dovednosti a nadání v kroužcích a připravujeme pro žáky také další aktivity jako je lyžařský kurz, které se uskuteční v závislosti na protiepidemických opatřeních.

 

 

Oznámení

Email Tisk PDF

Krajská hygienická stanice informovala dne 23.6. školu, že jedna z osob, která byla přítomna maturitní zkoušce ve čtvrtek 18.6., má pozitivní test na nemoc Covid-19.  Všichni, kteří se s touto osobou setkali na dobu delší než 15 minut, proto musejí preventivně do karantény.  Všechny osoby, které se s nemocnou osobou setkaly, byly individuálně kontaktovány a informovány, všichni ostatní nejsou nijak ohroženi, ani setkáním se spolužákem či pedagogem, kterému byla krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa.

Celý článek...
 

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Email Tisk PDF

Vážení rodiče,

v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jak postupovat při návratu z rizikových oblasti Itálie (Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto), činí škola tato opatření:

Celý článek...
   

Oznámení školní jídelny

Email Tisk PDF

Prodej stravného novým strávníkům - (školní jídelna F. Hrubína)

Celý článek...
 
Více článků...


Strana 1 z 2

Kontakt

ZŘIZOVATEL

kraj

kraj

Gymnázium, Havířov-Podlesí, je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Adresa:
Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o.
Studentská 11/1198
73601 Havířov

E-mail školy: gymnazium@gsh.cz
Evidence úředních e-malů: gsh@po-msk.cz
(max. velikost 20 MB a formáty DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, XM, XMLX, ZFO) 
Datová schránka: hqef7p2
Telefon: +420 596 411 156
Mobil: +420 734 276 344
Školní facebookové stránky: https://www.facebook.com/gymplhavirovpodlesi/
Úřední hodiny podatelny: 6:30 - 14:30 hod

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman, s.r.o.
se sídlem
Livornská 449, Praha - 109 00,

IČO: 27177726,

doručovací / komunikační adresa:
Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

dpo@dpohotline.cz,

telefon: +420 910 120 377
datová schránka: tkyd8fz

Více zde

Strom fotogalerie

Náhodný obrázek