Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Z Havířova do Evropy

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Informace o škole Školská rada
Školská rada

Školská rada při gymnáziu byla zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

  • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
  • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejich členů a vydává volební řád.

Hlavní úkoly školské rady

  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje školní řád, jehož součástí jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
  • Vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy.


Oznámení konání voleb do školské rady pro období 2021 - 2024

Email Tisk PDF

 Volební komise pro volby do školské rady oznamuje konání voleb dvou členů školské rady za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky

Celý článek...
 

Složení školské rady

Email Tisk PDF

Složení školské rady od prosince 2015

Předseda:

JUDr. Miroslav Pastucha (jmenován za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky)

Celý článek...
 

Zápisy z jednání školské rady

Email Tisk PDF

Školní rok 2020/2021

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2017/2018

Školní rok 2016/2017

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2014/2015

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2012/2013

 Kontakt

ZŘIZOVATEL

kraj

kraj

Gymnázium, Havířov-Podlesí, je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Adresa:
Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o.
Studentská 11/1198
73601 Havířov

E-mail školy: gymnazium@gsh.cz
Evidence úředních e-malů: gsh@po-msk.cz
(max. velikost 20 MB a formáty DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, XM, XMLX, ZFO) 
Datová schránka: hqef7p2
Telefon: +420 596 411 156
Mobil: +420 734 276 344
Školní facebookové stránky: https://www.facebook.com/gymplhavirovpodlesi/
Úřední hodiny podatelny: 6:30 - 14:30 hod

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman, s.r.o.
se sídlem
Livornská 449, Praha - 109 00,

IČO: 27177726,

doručovací / komunikační adresa:
Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

dpo@dpohotline.cz,

telefon: +420 910 120 377
datová schránka: tkyd8fz

Více zde

Strom fotogalerie

Náhodný obrázek