Informace pro rodiče žáků budoucí primy a prvních ročníků

Čtvrtek, 02 Červenec 2020 11:36 Ing. Eva Skubidová
Tisk

Učební plán lze dohledat na webu školy, aktuálně pracujeme na novém ŠVP. Rozdělení na jazyky: cca 10 žáků ve sk. AJ, dále otevíráme jako druhý cizí jazyk pro první ročníky: NJ, ŠJ a RJ.

Rozvrh bude připraven koncem srpna – web školy. Seznam žáků v prvních ročnících bude vyvěšen u hl. vstupu školy.

Organizace školního roku

zahájení v úterý 1.9.2020
podzimní prázdniny 29+30. 10. 2020
vánoční prázdniny 23.12.2020 – 3.1. 2021
pololetní prázdniny 29.1.2021
jarní prázdniny 15- 21. 2. 2021
velikonoční prázdniny – 1.4.2021
podzimní třídní schůzky 11. 11. 2020.

Adaptační kurz

2-3 denní seznamovací pobyt v termínech:

Prima – 10. – 11. 2020
První ročníky: 2.-4. 9. a 9.-10.9. dle třídy, informace budou na webu školy

1000 Kč – vybírá TU (zveřejníme na webu školy) v posledním srpnovém týdnu (8:00-13:00), nejpozději lze donést 1. 9. 2020.

Bakalář

Školní jídelna

Výuka

Organizace 1. září 2020

Škola

Výchovná poradkyně – práce s žáky nadanými i s žáky se spec. vzděl. potřebami

metodička prevence – prevence sociálně patologických jevů, přednášky, akce pro žáky v průběhu roku

vedení školy – otevřené spolupráci, řešení problémů apod.