Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Z Havířova do Evropy

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Přijímací řízení
Přijímací řízení

Schůzka pro rodiče přijatých žáků

Email Tisk PDF

 Informační schůzka pro rodiče přijatých žáků se koná ve středu 30.6.2021 v budově gymnázia (v případě příznivého počasí na školním dvoře). Na této schůzce budou podány informace o organizaci vzdělávání v příštím školním roce.

  • pro rodiče žáků primy osmiletého studia (současní páťáci): od 15:30
  • pro rodiče žáků prvního ročníku čtyřletého studia (současní deváťáci): od 16:00
 

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého studia

Email Tisk PDF

Výsledky přijímacího řízení 2021 - čtyřleté studium (od šk. roku 2021/2022)

Celý článek...
 

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého studia

Email Tisk PDF

Výsledky přijímacího řízení 2021 - osmileté studium (od šk. roku 2021/2022)

Celý článek...
 

Organizace přijímacích zkoušek

Email Tisk PDF

Dle mimořádného opatření č.j. MZDR 14592/2021-1 upravujeme průběh konání přijímací zkoušky:

Přijímací zkoušky se konají dle rozpisu, který uchazeči obdrželi spolu s pozvánkou poštou.

Vstup do školy je umožněn od 7:30 – 8:15, uchazeči mohou využít celý rozsah vymezeného času příchodu, abychom zamezili shlukování osob. Administrace ve třídách začíná již v 8:30.

Uchazeči budou vstupovat do školní budovy přes dvůr z ulice F. Hrubína (bude od hlavního vchodu dostatečně značeno), do školy pak může vstoupit pouze uchazeč, případně asistent doporučený PPP.

Celý článek...
 

Změna termínů jednotných přijímacích zkoušek

Email Tisk PDF

Na základě rozhodnutí MŠMT vydaného formou Opatření obecné povahy č.j. MŠMT-4337/2021-6 ze dne 15.3.2021 a předchozích Opatření obecné povahy č.j. MŠMT-4337/2021-1-5 se mění podmínky konání jednotných přijímacích zkoušek takto (uvádíme nejvýznamnější změny, plné znění OOP je dostupné zde:

Celý článek...
 

Přihláška k přijímacímu řízení

Email Tisk PDF

Přihlášku ke studiu pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče do 1. března 2021, uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky. Přihláška se podává na tiskopise stanoveném MŠMT.

Vyplněnou přihlášku doručte na sekretariát do 1. března 2021. Škola je otevřena od 7:00 do 15:00

Přihlášku k přijímacímu řízení si můžete stáhnout z našich stránek: formát PDF nebo formát XLSX.

 

Kritéria přijímacího řízení - gymnázium čtyřleté

Email Tisk PDF

V souladu s § 60, odst. 2 - 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka školy jednotná kritéria a způsob hodnocení přijímacího řízení pro všechny uchazeče o obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium.

Celý článek...
 

Kritéria přijímacího řízení - gymnázium osmileté

Email Tisk PDF

V souladu s § 60, odst. 2 - 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka školy jednotná kritéria a způsob hodnocení přijímacího řízení pro všechny uchazeče o obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.

Celý článek...
 Kontakt

ZŘIZOVATEL

kraj

kraj

Gymnázium, Havířov-Podlesí, je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Adresa:
Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o.
Studentská 11/1198
73601 Havířov

E-mail školy: gymnazium@gsh.cz
Evidence úředních e-malů: gsh@po-msk.cz
(max. velikost 20 MB a formáty DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, XM, XMLX, ZFO) 
Datová schránka: hqef7p2
Telefon: +420 596 411 156
Mobil: +420 734 276 344
Školní facebookové stránky: https://www.facebook.com/gymplhavirovpodlesi/
Úřední hodiny podatelny: 6:30 - 14:30 hod

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman, s.r.o.
se sídlem
Livornská 449, Praha - 109 00,

IČO: 27177726,

doručovací / komunikační adresa:
Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

dpo@dpohotline.cz,

telefon: +420 910 120 377
datová schránka: tkyd8fz

Více zde

Strom fotogalerie

Náhodný obrázek