Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Z Havířova do Evropy

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Domů Projekty
Projekty

Statutární město Havířov přispívá ze svého rozpočtu na financování  volnočasových aktivit  organizovaných naší školou  v roce 2020 celkovou částkou 87.000 Kč.

 Tyto prostředky jsou určeny na činnost:

 • sportovních kroužků (bridž, turistický kroužek, basketbal)
 • nesportovních  kroužků (debatní klub, příprava na DSD, fotografický kroužek aj.)
 • nákup řezačky pro školní časopis Cirkulárka
 • činnost Debatního klubu - účast v soutěžích

 • Šablony II.   ( 0 Články )

  Z projektu Šablony II, který je spolufinancován Evropskou unií, obdržela naše škola částku ve výši 1 481 117 Kč.

   Tyto prostředky škola investuje do zlepšení kvality vzdělávání. Hlavními aktivitami projektu jsou kluby pro žáky, doučování, projektové dny ve škole i mimo školu a také další vzdělávání pedagogických pracovníků.

   Škola rovněž plánuje pořídit přenosné ICT vybavení za účelem modernizace výuky a zřídit pracovní pozici školního asistenta, který povede školní knihovnu se studovnou a bude nápomocen žákům ohroženým školním neúspěchem.

 • Comenius - SPOLEČNĚ NA EVROPSKÉ VRCHOLY   ( 11 Články )

  PROJEKT COMENIUS 2011/2012 - PROJEKT PARTNERSTVÍ ŠKOL

  „SPOLEČNĚ NA EVROPSKÉ VRCHOLY“

  COM-MP-2011-029

    

  Cíl projektu:

  Společnými sportovně-turistickými aktivitami přispět k vzájemnému poznávání regionů a kultur spřátelených zemí, k navazování nových přátelství a k podpoře zdravého životního stylu.Žáci i pedagogové během dvou let navštíví nejvyšší vrcholy všech zúčastněných zemí i regionální vrcholy v blízkosti partnerských škol.Mezi projektové výstupy budou například patřit videokonference, vernisáže, dotazníkové šetření, závěrečná publikace a film v DVD formátu o společných projektových aktivitách.

  Partnerské školy:

  SLOVENSKO

  Spojená škola, Rosinská cesta č. 4, Žilina - www.sportgymza.edupage.org 

  POLSKO

  Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego, Cieszyn - www.zsb.cieszyn.pl 

  NĚMECKO

  Ulf-Merbold-Gymnasium Staatliches Gymnasium Greiz Heinrich-Fritz-Straße 19, Greiz - www.ulf-merbold-gymnasium.de

 • ROP - Podpora přírodovědných předmětů   ( 0 Články )

  rop

  Název projektu: Podpora přírodovědných předmětů

  Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/20.01213

  Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

   

  Cílem projektu je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku přírodovědných předmětů, které umožní větší podíl praktické výuky a individuální řešení úloh oproti stávajícím frontálním demonstračním pokusům, u nichž je žák postaven do role pasivního pozorovatele. Realizací projektu bude modernizováno 10 učeben přírodovědných předmětů včetně pořízení vybavení a ve vybraných školách budou realizovány stavební úpravy a úpravy elektroinstalace.

   

  Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů, ostatní výdaje jsou hrazeny Moravskoslezským krajem.

   

 • OPVK - Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů   ( 3 Články )

  opvk

  Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů

  na Gymnáziu Studentská Havířov-Podlesí

  Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, zahájilo realizaci projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Základním cílem projektu je zvýšit efektivitu a kvalitu vzdělávacího procesu v přírodovědných předmětech. Projekt je registrován pod číslem CZ.1.07/1.1.24/01.0012. Stanovených cílů bude dosaženo: 

  • Vytvořením 11 sborníků laboratorních prací, demonstračních pokusů, pracovních listů pro předměty chemie, fyzika, biologie.
  • Vybavením učeben technikou a pomůckami pro realizaci laboratorních prací, demonstračních pokusů a dalších činností dle pracovních listů – uvedených ve sbornících.
  • Ověřením sborníků ve výuce přírodovědných předmětů.
  • Realizací souborů exkurzí po ČR zaměřených na přírodovědné předměty – 2 opakování exkurzí celkem pro 80 žáků (elektrárny, výzkumná pracoviště, chemická výroba apod.)

  Projekt byl zahájen 1. února 2012 a byl ze strany GSH ukončen v srpnu 2014.

 • EU peníze středním školám   ( 0 Články )

  opvk

  EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM

  Název projektu: Hravě a zajímavě moderními metodami

  Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0428

  Cíl: Zlepšení úrovně výuky cizích jazyků a matematiky s využitím moderních učebních metod a pomůcek.

  Gymnázium Studentská v Havířově se zapojilo do projektu EU peníze SŠ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Projekt byl zahájen v červnu 2012 a byl ukončen v červnu 2014.

  V rámci projektu budou vytvořeny sady učebních a digitálních učebních materiálů, které přispějí ke zvýšení kvality a atraktivity výuky.

  Poskytnutá dotace bude použita na vybavení školy moderními učebními pomůckami a technologiemi, které zkvalitní podmínky pro vzdělávání na naší škole, zejména v oblasti cizích jazyků, matematiky a ICT.

  DUMy ke stažení

 • Projekt Krokus 2011/2012   ( 1 Článek )
 • Ostatní   ( 3 Články )

Kontakt

ZŘIZOVATEL

kraj

kraj

Gymnázium, Havířov-Podlesí, je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Adresa:
Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o.
Studentská 11/1198
73601 Havířov

E-mail školy: gymnazium@gsh.cz
Evidence úředních e-malů: gsh@po-msk.cz
(max. velikost 20 MB a formáty DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, XM, XMLX, ZFO) 
Datová schránka: hqef7p2
Telefon: +420 596 411 156
Mobil: +420 734 276 344
Školní facebookové stránky: https://www.facebook.com/gymplhavirovpodlesi/
Úřední hodiny podatelny: 6:30 - 14:30 hod

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman, s.r.o.
se sídlem
Livornská 449, Praha - 109 00,

IČO: 27177726,

doručovací / komunikační adresa:
Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

dpo@dpohotline.cz,

telefon: +420 910 120 377
datová schránka: tkyd8fz

Více zde

Strom fotogalerie

Náhodný obrázek