SRPŠ - informace pro rodiče

Pátek, 12 Říjen 2018 00:00 Petr Pszczolka
Tisk

Vážení rodiče,

každý rok vybíráme dobrovolný příspěvek SRPŠ ve výši 400,- Kč/rok (horní hranice není určená :-) ).

Tyto finanční prostředky budou použity, stejně jako v minulých letech, na výdaje spojené s hrazením nákladů na žákovské soutěže (jízdné, startovné), nákup potřeb do výuky výtvarné výchovy, pronájmy sálů na slavnostní studentské akce, estetizaci školních prostor, kontakt s partnerskými školami apod. Jednotlivé požadavky učitelů na finanční výpomoc při organizaci akcí schvaluje výbor SRPŠ. Informace o financování aktivit žáků najdete na webových stránkách SRPŠ http://srps-horni-gympl.webnode.cz/, příp. Vám je sdělí delegát třídy.

Výběr příspěvků provádí třídní profesor, který předá vybrané příspěvky hospodářce spolku.

V případě zájmu je možné zasílat příspěvky i na účet SRPŠ s tím, že do poznámky je nutné uvést jméno a třídu dárce, jinak nelze platbu identifikovat.

Číslo účtu je 10 22 72 62 61/6100.

V letošním školním roce bude probíhat další ročník soutěže tříd o nejvyšší vybraný obnos (výsledky z minulých ročníků jsou k nahlédnutí na webových stránkách SRPŠ). Výhry ve výši 3000,- Kč, 2000,- Kč a 1000,- Kč obdrží tři třídy s nejvyšší vybranou částkou v přepočtu na jednoho žáka, pokud zároveň vyberou částku vyšší než 400,- Kč na žáka. Soutěž bude ukončena k datu 30.5.2019 tak, aby třídy mohly výhru využít ještě v tomto školním roce. Výhru využije třída dle svých vlastních představ.

Děkujeme, že i s Vaší pomocí můžeme pro naše děti udělat víc.

Výbor SRPŠ