Výsledky přijímacího řízení do osmiletého studia

Středa, 19 Květen 2021 14:00 PhDr. Hana Čížová
Tisk

Výsledky přijímacího řízení 2021 - osmileté studium (od šk. roku 2021/2022)

Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení - náhradní termín

Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů

Informace pro rodiče přijatých uchazečů

Informace pro rodiče nepřijatých uchazečů

Odvolání proti rozhodnutí

 

Kritéria přijímacího řízení